มูลค่าการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดนไทย - เมียนมา

ตั้งแต่ปี :
v
ถึง :
v
Search
*จำเป็นต้องเลือกอย่างน้อย 3 ปี เช่น 2558 - 2560
*** การระบุปีในการค้นหาข้อมูลให้ระบุเป็นปี พ.ศ. จำนวน 4 หลัก เช่น 2550 เป็นต้น

Export to PDF
Export to XLS
Export to XLSX
Drag a column header here to group by that column
Drag a column here...
No data to display